Regulamin promocji z BLIK

 1. Organizatorem promocji jest spółka CS Retail 1969, s.r.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Pradze, pod numerem C 325315, adres: Rozkošného 1058/3, Smíchov, 15000 Praga 5 REGON: 08788375, NIP: CZ08788375, właściciel domeny www.gap.pl (dalej Organizator).
 2. Kod rabatowy BLIK upoważnia do zakupu produktów z oferty zamieszczonej w sklepie internetowym wprowadzonym w domenie www.gap.pl („Sklep”) z rabatem 15% na produkty nieprzecenione i przecenione w trakcie trwania akcji oraz przy płatności formą BLIK. Promocja trwa od 19.06 - 20.07.2023.
 3. Promocja działa na kod BLIK15 w dniach od 19.06, godz. 00:01, do 20.07, do godz. 23:59. Kod obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku płatności formą BLIK. Kod zadziała w momencie wpisania kodu BLIK15 w koszyku zakupowym. Po wpisaniu kodu na stronie WWW, w miejscu KOD RABATOWY, kodu BLIK15, ukaże się jako jedyna forma płatności płatność BLIK, którą trzeba wybrać, aby skorzystać z promocji. 
 4. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku zakupowym.
 5. Kod rabatowy nie łączy się z jakimikolwiek innymi ofertami promocyjnymi dostępnymi w Sklepie.
 6. Kod rabatowy nie obowiązuje na karty podarunkowe dostępne w Sklepie.
 7. Kody rabatowe nie sumują się. Nie można wykorzystać dwóch kodów podczas jednych zakupów w Sklepie.
 8. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 9. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami udzielanymi przez właściciela sklepu internetowego GAP.PL. Klient uaktywnia rabat dodając wybrany produkt z listy do Koszyka, a następnie wpisując kod  rabatowy w polu oznaczonym „Wykorzystaj swój kod rabatowy”. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „Użyj kodu” widocznym przy polu „Wykorzystaj swój kod rabatowy” klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Kolejnym krokiem niezbędnym do skorzystania z promocji jest wybranie Sposobu Płatności BLIK i finalizacja zakupu. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności, a ich data ważności kończy się w dniu zakończenia promocji. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.
 10. Towary, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych przez Sklep w Regulaminie zakupów.
 11. W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na paragonie.
 12. Okres trwania Promocji opublikowany jest na stronie www.blik.gap.com.
 13. Konsultanci Sklepu są do dyspozycji Klientów w godzinach 9:00 – 17:00 w dni robocze: tel. +48 732059296; email: info@gap.pl
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji z BLIK, można zgłaszać́, drogą elektroniczną na adres info@gap.pl lub listownie na adres ul. Rozkošného 1058/3, Smíchov,, 15000 Praga 5, Czechy.
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji z BLIK będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia drogą e-mailową lub listownie, stosownie do sposobu otrzymania reklamacji.
 16. Sklep wyraża zgodę̨ na udział w postepowaniu w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 17. Korzystającemu z Promocji przysługuje możliwość́ skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń́, w tym: 
  1. za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, 
  2. a pośrednictwem platformy ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/od
 18. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Sklepu dostępnej na stronie https://www.gap.pl/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-csag
 19. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie Sklepu.
 20. Uczestnictwo w Promocji z BLIK jest nieodpłatne i dobrowolne a skorzystanie z możliwości otrzymania kodu rabatowego w ramach Promocji z BLIK oznacza udział w Promocji z BLIK na warunkach Regulaminu oraz akceptację jego treści.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 22. Regulamin obowiązuje od dnia 19.06.2023 r.